Impressum

IMPRESSUM

Umjetnička organizacija “HIT TEATAR
Miramarska 13 c, 10 000 Zagreb
OIB: 01295562212
Web: http://hit-teatar.hr/
E MAIL: info@hit-teatar.hr
hit.teatar@yahoo.com
UREDNICA: Matea Elezović Brdar
AUTORI PRIČA: Matko Elezović, Hans Christian Andersen, Braća Grimm i A. S. Puškin
PRIČE PREVELA I OBRADILA: Matea Elezović Brdar
GLASOVE POSUDILI: Matea Elezović Brdar, Vedran Komerički, Petra Težak, Josip Elezović, Leo
Anđelković, Lenon Anđelković, Dino Rogić i Erna Rudnički
ILUSTRATOR: Ivan Klepac
WEB DEVELOPMENT: Mihael Giba
GLAZBENI UREDNIK: Leo Anđelković
LEKTURA: Iva Cikojević